Kürtler Barış, Eşitlik ve Demokratik Ulus için Mücadele Ediyorlar -Kemal SÖBE

0
İlgili resim

Kürtler 1. dünya savaşı sonrası kendileri aleyhine kurulan katı ulus devlet sistemlerini, vermiş oldukları büyük
ulusal mücadeleyle etkisiz hale getirme konusunda gözle görülür bir başarı elde ettiler. Kürtlerin başlarına gelen bu
inkar ve imha operasyonları başka bir halkın başına gelmemiştir. Dünya’da hiç bir ulus devlet Türkiye devleti gibi
kendi egemenliği altında yaşayan başka bir halkı kendisine benzetmeye çalışmamıştır. Birçok Afrika ülkesi en ağır
ekonomik sömürü ve kolonileşme dönemlerinde bile kendi kültür ve dillerini korumuşlar, kendi kimlik ve kültürlerini
yaşamışlardır. Türk devletinin Kürtlere yaptığının başka hiçbir yerde örneği yoktur. Ya bana benzeyeceksin yada
öleceksin diyor. Kürtler adına hiçbir ulusal hakkın gelişimine, olmasına tahammül etmiyor.


Kürtlerin yüzyıl önce ulusal bilinç, örgütlülük ve önderlikten yoksun olduklarını bildikleri için Kürtleri rahat bir şekilde Türkleştirip bir ulus yaratabileceklerini hesapladılar ama bu hesapları yarım kaldı, tamamlanamadı. Dolayısıyla bu hesapları ve planları baş aşağı gidiyor. Kürtler tarih boyunca hiç bir topluma ne düşmanlık yapmış ne de kin beslemiştir. Kürtler başka toplumlarla barış ve kardeşlik ortamında yaşamayı tercih etmiştir. Türk devleti Kürtlerin iyi niyet ve birlikte yaşama çaba ve yaklaşımlarını suistimal etmiştir, ediyor. Hala Kürtleri Türkleştirmekten vazgeçmemiştir.


Kürtler yüz yıldır kendilerine karşı işlenen bu suçların hesabını bu katillerden soracaktır. Yani bunların yaptıkları
bunlara kar kalmayacaktır. Dünyanın her hangi bir yerinde başka bir halk olsaydı kendisini ezen bu devletle hiç bir
şekilde diyalog geliştirmez kendi sınırlarını ayırırdı. Yani Kürtler sabırlı bir halktır, ama sabrında bir sınırı var. Hiçbir
toplum başkalarının kahrını çekmek zorunda değil. Kürtler kurtuluş savaşına katıldılar da suç mu işlediler? Kürtler
kurtuluş savaşı beraber verdiler ve cumhuriyeti beraber kurdular da hata mı yaptılar? Siz, Kürtleri neden inkar
ediyorsunuz? Türkiye devletinin en üst düzeyde en alt düzeye kadar yönetenlerin ve birçok çevre hepsi, Filistin ayrı
bağımsız devlet olsun diyorlar. Bize göre de eğer Filistin halkı ayrılmayı tercih ediyorsa ayrılabilir veya istiyorlarsa beraber yaşayabilir, artık orası Filistin halkının tercihidir.


Ancak Filistin ayrı devlet olsun diyen Türkiye devlet yetkilileri neden Kürtlerin ana dilde eğitimini yapmasını bile
kabul etmiyor. Türkiye’de Kürtler değilde Filistinliler yaşasalardı, Türkiye devlet yönetimi ve kendilerine Müslüman
diyenler, şimdi İsrail’i eleştirdikleri ve ‘terörist devlet ” dedikleri gibi söylemleri Türkiye devleti için söylerler miydi?
Bu soruya dürüstçe cevap verilsin. ve Filistinlilere istiyorsanız ayrı devlet kurun der miydi? yoksa Kürtlere yaptığının
aynısını mı yapardı? İsrail’in saldırılarını tabi ki kınıyoruz. Ancak İsrail, hiçbir zaman Filistinli Arapları asimile etmedi,
dillerini kimliklerini, kültürlerini inkar etmedi, Arapları ulus olarak kabul etmeme gibi bir tutuma girmedi. Aslında
Yahudilerin kendilerini Arap dünyasına kabul ettirme gibi bir sorunları da var. Arapların sosyalist ve devrimci olanları,
Yahudilerle aynı çatı altında yaşamayı kabul ediyorlar. Ama Arap ve Yahudi gericiliği bunu kabul etmiyorlar. Filistin’de hala çatışmaların olması ve her iki taraftan da kanın akmasında her iki kesimin aşırı milliyetçi ve ırkçı olanların sorumluluğu var.


Çin’in Uygur ve dünyanın başka bölgelerinde yaşayan Türkler için çeşitli temas ve siyasi girişimlerde bulunan Türk
devlet yetkilileri neden Kürdistan’ı her gün bombalıyorlar?? Türkiye’nin güneyinde küçük bir ada ülkesi olan Kıbrıs
örneği var. Kıbrıslı Türklerin KKTC adında bir ülkeleri var. Devlet kurmak, anadilde eğitim yapmak, bayrak sahibi
olmak sadece Türklerin hakkı mı?Kürtlerin devlet sahibi olma, bayrak sahibi olma, gerektiğinde ayrı devlet bile kurma
hakları yok mu? Tabi ki Kürtlerin ayrı devlet bile kurma hakkı dahil her türlü ulusal hakları vardır. Ve Kürtlerin ulusal hakları her ulus gibi doğuştan sahip olduğu haklardır. Siz inkar ve imhada ısrar ederseniz, aslında Türkiye’ye zarar verirsiniz ve Kürtleri kaybedersiniz.


Çünkü özellikle de son yıllarda yaptıklarınız suç sicilinizi iyice kabartmış durumdadır. Bu suçları işlemekten hemen
vazgeçin Aksi durumda eğer ki barış ve çözüm cidden gelişmezse Türkiye bir iç savaşa doğru gider ve dış
müdahalelere açık hale gelir. Dış müdahalelere açık hale gelen bir Türkiye, Kürt sorununun çözümü konusunda
inisiyatifi tümden kaybeder. İnisiyatifsiz bir Türkiye bölünmekle karşı karşıya gelir. United Nations ( BM ) ve Dünya Kürtlere ayrı devlet kurma hakkınız var ve kurun derse, Türkiye ne kadar çırpınsa da hiç bir şey yapamaz, tıpış tıpış Kürdistan’dan çekilmek zorunda kalır. Ama Kürtler ayrı devlet değil, demokratik ulus ve eşit ulusal haklar temelinde
kendi kimlik ve ulusal varlıklarının anayasal kabulü temelinde eşit ulusal haklar çerçevesinde beraber yaşamayı daha
değerli buluyorlar. İşte bu nedenden dolayı Kürtler barış ve demokrasi istiyorlar. Kardeşliği ve barışı, ortak vatanda
eşit ulusal haklar temelinde beraber yaşamayı tercih ediyorlar. Yani Kürtler, demokratik ulusu kurmayı ve yaşamsal kılmayı hedefliyorlar…

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz